De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2023 en de financiële problemen bij diverse pensioenfondsen hebben mogelijk gevolgen voor de hoogte van uw inkomen als u stopt met werken. Mocht er een tekort in uw inkomen ontstaan, dan kunt u er nú nog iets aan doen: via individuele verzekeringen (zoals lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen) kunt u fiscaal aantrekkelijk sparen voor extra pensioen. Kom daarom eens langs voor een gesprek over de status van uw pensioen.

 

Uw oude dag geregeld?

Wist u dat driekwart van de zelfstandige ondernemers niets heeft geregeld voor het pensioen? Veel ondernemers beschouwen hun bedrijf als pensioen. Begrijpelijk. Maar uit de praktijk weten we dat dit wel eens heel anders kan lopen, zeker met een overheid die zich op dit vlak steeds verder terugtrekt. Daarom is het belangrijk voor u en uw nabestaanden dat ook pensioen goed is geregeld.

 

Onze adviseurs kunnen op heldere wijze de verschillende pensioenmogelijkheden inzichtelijk maken. Hierbij maken wij een analyse van uw huidige situatie waarbij gebeurtenissen als arbeidsongeschiktheid of plotseling overlijden ook worden meegenomen. In een allesomvattend advies presenteren wij u de meest aantrekkelijke oplossing.

 

Vele factoren beïnvloeden de hoogte van uw pensioen:

- eerder willen stoppen met werken;

- verandering van baan;

- werkloosheid;

- werken in het buitenland;

- echtscheiding;

- eigen ondernemerschap;

- en nog veel meer factoren.

 

Welke factoren zijn op u van toepassing? Weet u hoe uw pensioen ervoor staat? Neem contact met ons op voor een deskundig en onafhankelijk advies.